Lidmaatschap

Kandidaten kunnen zich aanmelden via deze site. De voordracht wordt behandeld door het bestuur en de betreffende kookavond. De kandidaat kan op de wachtlijst komen. Zie verder reglement van toetreding.

Reglement toetreding

1. Man/vrouw, leeftijd vanaf 25 jaar, niet beroepsmatig culinair actief (gemengde groepen zijn toegestaan).
2. Toetreding na wederzijdse chemie.
3. Eerst 3 "proef"- kookavonden, kandidaat betaalt € 47,50 per "proef"- kookavond.
4. Na instemming (kandidaat en kookavond) dient het lid een proeve van bekwaamheid af te leggen (omelet bakken).

Jaarlijkse contributie en entreegeld

De contributie bedraagt: € 475,- per jaar (10 kookavonden inclusief partneravond)
Entreegeld bedraagt: € 250,- éénmalig (inclusief 1e set kokskleding)
Restitutie is in principe niet mogelijk.

Dresscode

Uniforme kokskleding, bestaande uit: een buis, een koksbroek en een sloof,is verplicht. De buis is voorzien van logo en naam. Aspirant kandidaten dragen een schort. Uniforme kokskleding wordt verstrekt via het bestuur.