Lidmaatschap

Kandidaten kunnen zich aanmelden via deze site. De voordracht wordt behandeld door het bestuur en de betreffende kookavond. De kandidaat komt op de wachtlijst. Afhankelijk van de doorstroommogelijkheden volgt toetreding. Er wordt door het bestuur in eerste instantie geselecteerd en medegedeeld wanneer de kandidaat kan toetreden.

Reglement toetreding

1. Man/vrouw, leeftijd vanaf 25 jaar, niet beroepsmatig culinair actief (gemengde groepen zijn toegestaan).
2. Toetreding na uitnodiging
3. Eerst 3 "proef"- kookavonden, kandidaat betaalt € 47,50 per "proef"- kookavond.
4. Na instemming (kandidaat en kookavond) dient het lid een proeve van bekwaamheid af te leggen (omelet bakken).

Jaarlijkse contributie en entreegeld

De contributie bedraagt: € 475,- per jaar (10 kookavonden inclusief partneravond)
Entreegeld bedraagt: € 250,- éénmalig (inclusief 1e set kokskleding)
Restitutie is in principe niet mogelijk.

Dresscode

Uniforme kokskleding, bestaande uit: een buis, een koksbroek en een sloof,is verplicht. De buis is voorzien van logo en naam. Aspirant kandidaten dragen een schort. Uniforme kokskleding wordt verstrekt via het bestuur.