Bestuur

Het dagelijkse bestuur komt zo vaak als nodig bij elkaar. Het vergadert minstens één maal per jaar.

-

Voorzitter: Ernst Jan Boers

Secretaris: Meiko Huisman

Penningmeester: Martin Mesch

Lid: Peter Klement

Lid: Chrit Gudde
E-mail: info@ccapeldoorn.nl